09
paź

Dodatkowe obostrzenia

Od jutra obowiązuje nakaz zakrywania ust i nosa

9 października 2020

Dodatkowe obostrzenia
Dodatkowe obostrzenia


Nakaz noszenia maseczek lub zakrywania ust i nosa w inny sposób obowiązywać będzie w całej przestrzeni publicznej.
Zwolnione z tego obowiązku będą jedynie osoby, które posiadają zaświadczenie lekarskie lub dokument, który potwierdza niepełnosprawność. 
Więcej o aktualnych zasadach i ograniczeniach można przeczytać na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://www.gov.pl/web/koronawirus/rozszerzamy-zasady-bezpieczenstwa.