28
wrz

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krupski Młyn

28 września 2020

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krupski Młyn
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Krupski Młyn Od 5 do 26 października 2020 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Krupski Młyn na lata 2020-2023 z perspektywą do 2026 rok. Szczegóły znajdują się na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Krupski Młyn: https://www.bip.krupskimlyn.pl/?id=2008&mode=0