42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

07
wrz

Kolejny okres opłat za kwatery

7 września 2020

Kolejny okres opłat za kwatery
Kolejny okres opłat za kwatery

W związku z upływem 5 letniego okresu objętego opłatą za utrzymanie grobów na terenie cmentarza, osoby opiekujące się grobami swoich bliskich, które w 2015 r. dokonały wpłaty za utrzymanie grobu na okres 5 lat, proszone są o zgłaszanie się do Urzędu Gminy – Ref. Gospodarki Komunalnej (tel. 32 416 70 46) w celu ustalenia opłaty na kolejne lata bądź złożenia rezygnacji z dalszego utrzymywania grobu.

Dodatkowo informujemy, iż groby powstałe w 2000 r. również podlegają opłacie na kolejny okres.

Wpłaty za utrzymanie kwater należy uiszczać wyłącznie na konto Gminy Krupski Młyn BS Tworóg nr: 27 8466 0002 0000 2264 2000 0001. W tytule przelewu należy wpisać numer kwatery oraz imię i nazwisko osoby zmarłej.