42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

07
wrz

Zebranie wiejskie w Sołectwie Krupski Młyn

7 września 2020

Zebranie wiejskie w Sołectwie Krupski Młyn
Zebranie wiejskie w Sołectwie Krupski Młyn

Na podstawie § 5 ust. 2 § 7 ust. 2 Statutu Sołectwa Krupski Młyn Załącznik do uchwały Nr XII /104/19 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 26 listopada 2019 r. Sołtys Sołectwa Krupski Młyn zwołuje zebranie wiejskie w Sołectwie Krupski Młyn na dzień 17.09.2020 r. Zebranie odbędzie się o godz. 17°°.

Miejsce zebrania: Świetlica Szkoły Podstawowej w Krupskim Młynie (wejście do świetlicy od ulicy Tarnogórskiej). 

Przedmiotem Zebrania Wiejskiego Krupski Młyn będzie ustalenie zadań do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w 2021 roku. 

Porządek zebrania: 
l. Otwarcie zebrania wiejskiego. 
2. Przyjęcie porządku zebrania wiejskiego. 
3. Wybór Protoklanta 
4. Przedstawienie wniosków zgłoszonych do zebrania wiejskiego w sprawie podziału środków w ramach 
Funduszu Sołeckiego w 2021 roku przypadających sołectwu Krupski Młyn, które sołectwo ma 
do dyspozycji. 
5. Dyskusja nad zgłoszonymi wnioskami. 
6. Podjęcie uchwały zebrania wiejskiego w sprawie przyjęcia wniosku Sołectwa Krupski Młyn dotyczącego 
przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego w 2021 roku. 
7. Wolne wnioski i zapytania 
8. Zamknięcie zebrania