42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

03
wrz

Dodatkowy nabór do projektu OZE - instalacje solarne (kolektory słoneczne) i pompy ciepła cwu

3 września 2020

Dodatkowy nabór do projektu OZE - instalacje solarne (kolektory słoneczne) i pompy ciepła cwu
Dodatkowy nabór do projektu OZE - instalacje solarne (kolektory słoneczne) i pompy ciepła cwu

Wnioski można bedzie składać osobiście w Urzędzie Gminy Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn. Wnioski muszą zostać przyjęte w Urzędzie Gminy od poniedziałku 7 września do środy 9 września w godzinach pracy urzędu. Po zweryfikowaniu przekazanych dokumentów nadane im zostaną numery na liście rezerwowej. O kolejności na listach rezerwowych decydować będzie kolejność wpływu deklaracji udziału w projekcie do Urzędu Gminy Krupski Młyn.
W ramach niniejszego naboru do rozdysponowania jest 5 instalacji OZE: 2 instalacje solarne (kolektory słoneczne) oraz 3 pompy ciepła cwu.

Wnoski o zakwalifikowanie do projektu muszą być kompletne, tj. być prawidłowo podpisane przez osoby posiadające prawo
do dysponowania nieruchomością, położoną na terenie Gminy Krupski Młyn oraz składać się z:
1. wypełnionej deklaracji udziału w projekcie wraz z niezbędnymi załącznikami,
2. ankiety  dotyczącej  danych  o  budynku  niezbędnych  do  realizacji  projektu  w  zakresie  budowy instalacji kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej, powietrznej pompy ciepła c.o.+ c.w.u., powietrznej pompy ciepła c.w.u. oraz instalacji kotła na biomasę,
3. dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością – wydruk z elektronicznej księgi wieczystej.

Deklarację uczestnictwa można pobrać pod adresem: https://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/14072/1zalacznikdeklaracja.pdf
Akietę doboru instalacji można pobrać pod adresem: https://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/14073/2zalacznikankietadoboruinstalacji.pdf
Pełnomocnictwo do  złożenia  dokumentów  zgłoszeniowych  i  zaciągnięcia  zobowiązań  związanych  z  planowanym  do realizacji projektem można pobrać pod adresem: https://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/14074/3zalapelnomocnictwo.pdf

Zarządzenie Nr 0050/128/2020 w sprawie Regulaminu naboru uzupełniającego i realizacji projektu partnerskiego znajduje się pod adresem: https://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/14069/sa397ugkr20090309361.pdf
Regulamin naboru uzupełniającego i realizacji projektu znajduje się pod adresem: https://www.bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/14075/regulamin-naboru-uzupelniajacego-krupski-mlyn-2.pdf
Wzór umowy z zakwalifikowanym do realizacj projektu Uczestnikiem znajduje się pod adresem: https://drive.google.com/file/d/14a-ynoGphs4t7MPSzumoUZmB3Lu8k3eL/view?usp=sharing

Przypominamy, że dzięki unijnej dotacji na projekt, którego liderem są Tarnowskie Góry mieszkańcy 11 gmin partnerskich, którzy wezmą udział w projekcie, otrzymają instalacje OZE zamówione w przetargu organizowanym przez każdą z gmin i to gmina przez 5 lat po zakończeniu projektu będzie ich właścicielem. Po zakończeniu trwałości projektu instalacje zostaną przekazane na własność mieszkańcom. Ostateczne wartości instalacji znane będą po wyłonieniu ich wykonawców. Przetargi na poszczególne instalacje są już ogłoszone. Jednak ich wyłonienie i następująca po tym realizacja prac nastąpi dopiero po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Marszałkiem Województwa Śląskiego. Przewidujemy, że z uwagi na konieczność wprowadzenia zmian technicznych w projektach, które umożliwią zamontowanie jak najbardziej nowoczesnych urządzeń oraz ze względu na prowadzone nabory dodatkowe i procedury podpisywania umowy nastąpi to po wakacjach. To z kolei oznacza, że wykonawców instalacji powinniśmy poznać jesienią bieżącego roku.