42-693 Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9
tel.: 32 285 70 16 lub 32 381 03 32
e-mail: Pokaż Email
szczegółowy wykaz numerów tel.

01
wrz

Zebranie wiejskie w Potępie

1 września 2020

Zebranie wiejskie w Potępie
Zebranie wiejskie w Potępie

Sołtys Sołectwa Potępa oraz Rada Sołecka zapraszają wszystkich mieszkańców Potępy, Żyłki, Kanola i Odmuchowa na Zebranie Wiejskie, które odbędzie się w dniu 10.09.2020r. o godzinie 17.00, w Gminnym Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w Potępie.

Porządek Zebrania:
1. Otwarcie Zebrania.
2. Sprawozdanie wykonania funduszu sołeckiego za 2020r.
3. Podział funduszu sołeckiego na 2021r.
4. Głosowanie nad wnioskami.
5. Konsultacje społeczne w sprawie powołania Stowarzyszenia na rzecz rozwoju sołectw Potępa, Ziętek i Krupski Młyn.
6. Konsultacje w sprawie powołania Spółki wodnej w sołectwie Potępa.
7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Zamknięcie zebrania.