26
sie

Konsultacje społeczne

w sprawie zmiany statutu Sołectwa Krupski Młyn

26 sierpnia 2020

Konsultacje społeczne