Jakość powietrza

Informujemy, że można zapoznać się ze stanem powietrza mierzonym czujnikami zainstalowanymi w Krupskim Młynie, Ziętku i Potępie.

Linki do odczytów:
Krupski Młyn: https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=434
Ziętek: https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=448
Potępa: https://panel.syngeos.pl/sensor/pm10?device=326