17
wrz

Piąty nabór dodatkowy do projektu OZE

17 września 2021

Piąty nabór dodatkowy do projektu OZE
Piąty nabór dodatkowy do projektu OZE

Informujemy, że od 20 września br. do odwołania składać będzie można wnioski o wpisanie na listę rezerwową uczestników projektu „Odnawialne źródła energii poprawą jakości środowiska naturalnego na terenie Gmin Partnerskich: Tarnowskie Góry, Gaszowice, Jejkowice, Lyski, Krupski Młyn, Kuźnia Raciborska, Nędza, Lelów, Psary, Sośnicowice, Tworóg”. Nabór dotyczy instalacji pomp ciepła c.w.u. (3 instalacje). Koszt mieszkańca wynosi 2 338,41 zł, tj. około 20 % wartości brutto instalacji - instalacja warta jest 10 980,36 zł brutto.

Wnioski można bedzie składać osobiście w Urzędzie Gminy Krupski Młyn, ul. Krasickiego 9, 42-693 Krupski Młyn w godzinach pracy Urzędu (poniedziałek, środa i czwartek w godzinach od 7.00 do 15.00; wtorek w godzinach od 7.00 do 16.00; piatek w godzinach od 7.00 do 14.00).

Wnoski o zakwalifikowanie do projektu muszą być kompletne, tj. być prawidłowo podpisane przez osoby posiadające prawo
do dysponowania nieruchomością, położoną na terenie Gminy Krupski Młyn oraz składać się z:
1. wypełnionej deklaracji udziału w projekcie wraz z niezbędnymi załącznikami,
2. ankiety  dotyczącej  danych  o  budynku  niezbędnych  do  realizacji  projektu  w  zakresie  budowy instalacji powietrznej pompy ciepła c.w.u.,
3. dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania nieruchomością – wydruk z elektronicznej księgi wieczystej.

Deklarację uczestnictwa można pobrać pod adresem: https://bip.krupskimlyn.pl/conf/bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/15308/zal1reg18121.pdf
Akietę doboru instalacji można pobrać pod adresem: https://bip.krupskimlyn.pl/conf/bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/15309/zal2reg18121.pdf
Pełnomocnictwo do  złożenia  dokumentów  zgłoszeniowych  i  zaciągnięcia  zobowiązań  związanych  z  planowanym  do realizacji projektem można pobrać pod adresem: https://bip.krupskimlyn.pl/conf/bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/15310/zal3reg18121.pdf

Zarządzenie Nr 0050/181/2021 w sprawie Regulaminu naboru uzupełniającego i realizacji projektu partnerskiego znajduje się pod adresem: https://bip.krupskimlyn.pl/conf/bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/15306/zwg18121.pdf
Regulamin naboru uzupełniającego i realizacji projektu znajduje się pod adresem: https://bip.krupskimlyn.pl/conf/bip.krupskimlyn.pl/grafiki/zalaczniki/15307/regza18121.pdf

Przypominamy, że dzięki unijnej dotacji na projekt, którego liderem są Tarnowskie Góry mieszkańcy 11 gmin partnerskich, którzy wezmą udział w projekcie, otrzymają instalacje OZE zamówione w przetargach organizowanych przez każdą z gmin i to gmina przez 5 lat po zakończeniu projektu będzie ich właścicielem. Po zakończeniu trwałości projektu instalacje zostaną przekazane na własność mieszkańcom.